onze werking

Hoe kan u bij ons terecht?

Een eerste afspraak wordt telefonisch of per mail vastgelegd. Voor deze eerste afspraak wordt een uur voorzien voor kennismaking, oudergesprek en testafname van het kind. De resultaten van deze testen worden besproken met de ouders om tot een juist behandelplan te kunnen komen. Indien nodig wordt het kind met de resultaten van de testen doorverwezen naar de specialist. Er wordt ook, indien gewenst, tijd vrijgemaakt voor communicatie met andere betrokken partijen: artsen, scholen, CLB, andere hulpverleneners, ...

Daarna starten we met de therapie: deze duurt 30 min of 60 min per sessie, afhankelijk van de problematiek van het kind.

Wat mee te brengen bij de eerste consultatie:

 • Klevertje van de mutualiteit
 • Voorschrift van de behandelende arts
 • Verslaggeving van eerdere onderzoeken of andere hulpverleners

specialisaties

Waarin zijn wij gespecialiseerd?

Psychomotoriek

Ons team is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met een vertraagde (motorische) ontwikkeling en leerstoornissen van 0 tot 16 jaar. Psychomotoriek kunnen we vertalen als het samengaan van de geest (psyche) en bewegen (motoriek), van denken en doen of handelen. De uitdrukking ‘al doende leert men’ kent iedereen. Onze bewegingen moeten vanuit het denken gestuurd en gepland worden om gericht te kunnen handelen. Dit vraagt onder andere lichaamskennis, richten van aandacht en motorische planning.

Problemen in de motoriek kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld en de leermogelijkheden van het kind. Psychomotorische therapie kan hen daarbij helpen. Een kind met motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig, het moet harder zijn best doen en veel meer oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Omgekeerd is het ook zo dat psychische aspecten zoals faalangst of een laag zelfbeeld de motorische processen kunnen verstoren. Door gericht en spelend te bewegen wordt de ontwikkeling gestimuleerd.

Psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. De psychomotorische problemen kunnen zich uiten op vlak van:
 • grove en fijne motoriek
 • lichaamsbesef
 • lateralisatie
 • schrijfmotoriek
 • visuomotoriek
 • planning en organisatie, werkhouding, aandacht en concentratie

TypTien©

Kinderen met fijn motorische problemen, dyspraxie of zelfs dyslexie hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. De schrijfmotoriek schiet tekort, het schrijven verloopt traag en vraagt vaak veel energie van hen. En hoewel ze wel weten wat ze zouden willen schrijven, krijgen ze hun gedachten maar moeilijk op papier. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze kunnen typen!? Maar ook het typen is een fijn motorische taak van handelingen die een vloeiend en gecoördineerd geheel moeten vormen.

TypTien©, is een originele typmethode waardoor het voor kinderen met handvaardigheidsproblemen gemakkelijker wordt om blind te leren typen. Kinderen met handvaardigheidsproblemen kom je tegen in verschillende groepen van kinderen met vaak al een diagnose van DCD, dyslexie, ASS, ADHD,... Uniek aan deze aanpak is dat alle leerkanalen (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, ritme en renederen) gelijktijdig worden aangesproken om het typen zo goed mogelijk te interpreteren. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met kleuren en figuren, verhalen, (motorische) spelletjes en denkoefeningen.

De cursus bestaat uit 10 lessen van ongeveer een uur waarin alle letters systematisch aan bod komen. Om de cursus te doen slagen wordt verwacht dat er thuis dagelijks 15 minuten geoefend wordt. Naast het aanbrengen van de letters, wordt er ook aandacht besteed aan veel voorkomende functies binnen Word, het aanleren van de speciale tekens en snelkoppelingen.

Ontwikkelingsstimulatie

Bij baby’s zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen zoals passieve baby’s, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen,…. Het doel van de ontwikkelingsstimulatie is een normaal bewegingspatroon uitlokken en stimuleren van de motorische mijlpalen.

U kan onder andere met volgende problemen bij ons terecht:
 • motorische achterstand: baby’s die problemen hebben met omrollen, zelfstandig zitten, kruipen, rechttrekken, stappen
 • poepschuivers, sluipers 
 • baby’s met een asymmetrische houding of voorkeurshouding 

Tarieven

Hoeveel kost een behandeling?

Vanaf 15 juni 2022 zijn wij met onze praktijk gedeconventioneerd. Hieronder vindt u onze tarieven:

Tarieven

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, vragen wij u vriendelijk om dit ten minste 24 uur op voorhand telefonisch te verwittigen. Indien u dit niet doet, zijn wij genoodzaakt om deze behandeling integraal aan te rekenen zonder terugbetaling van de mutualiteit.

Contact

Algemene informatie

 • Maandag - Vrijdag: Enkel op afspraak
 • Adres: Prins Boudewijnlaan 341, 2650 Edegem
 • Telefoon: 03 298 86 21
 • GSM: 0495 46 65 68
 • Email: hetleeuwtje@telenet.be

Ons team

Katrien Dupont
Kinesitherapeut
Gespecialiseerd in psychomotoriek
0495 46 65 68
hetleeuwtje@telenet.be
Lauren Degrave
Kinesitherapeut
Gespecialiseerd in psychomotoriek
0470 03 80 95
hetleeuwtje@telenet.be
Aude Winderickx
Kinesitherapeut
Gespecialiseerd in psychomotoriek
0476 82 88 10
hetleeuwtje@telenet.be